Taisyklės

Naudojimosi taisyklės

1. Veiklos taisyklės

1.1. Šios Dalyvavimo Interneto svetainės adresu: www.santuokurumai.lt taisyklės (toliau - SantuokuRumai.lt veiklos taisyklės) nustato skelbimų patalpinimo Interneto svetainės kataloge veiklos teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Skelbimų turinys bei patalpinimo svetainėje SantuokuRumai.lt sąlygos

2.1. Skelbimas privalo būti patalpintas jam skirtoje kategorijoje.
2.2. Draudžiama pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos.
2.3. Registruota įmonė arba privatus asmuo turi teisę keisti Skelbimo turinį ir kitą pateiktą informaciją.
2.4. Skelbimas gali būti iliustruotas 6 nuotraukomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą produkciją ar paslaugas.
2.5. Skelbimas savo turiniu, forma bei menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos normoms ir galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, neturi kurstyti diskriminacijos bet kokiu pagrindu.
2.6. Patalpindami Skelbimą, įmonė arba privatus asmuo patvirtina, kad jis/ji turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių, taip pat prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą.
2.7. SantuokuRumai.lt turi teisę atmesti Skelbimus arba juos ištrinti iš duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančią tikrovės neatitinkančią informaciją ir taisyklių neatitinkančias nuotraukas.
2.8. SantuokuRumai.lt turi teisę uždrausti konkrečioms įmonėms ar privatiems asmenims talpinti skelbimą, jei skelbimo turinys pažeidžia LR įstatymus.

3. Atsakomybės apribojimas

3.1. SantuokuRumai.lt neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei.
3.2. SantuokuRumai.lt neatsako už nuostolių, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose rastos informacijos naudojimo.
3.3. Laikoma, kad SantuokuRumai.lt veikla vykdoma nepriekaištingai, jei svetainę visapusiškai galima naudotis 99% laiko per metus.
3.4. SantuokuRumai.lt neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių įmonėms, privatiems ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių SantuokuRumai.lt negali nei kontroliuoti, nei nenumatyti.

4. Informacijos apsikeitimas

4.1. SantuokuRumai.lt visus pranešimus siunčia registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo įmonė ar privatus asmuo gali būti pasiekiamas.
4.2. Įmonė ar privatus asmuo visus pranešimus ir klausimus siunčia SantuokuRumai.lt kontaktuose nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.
4.3. Įmonė ar privatus asmuo bet kuriuo metu gali anuliuoti savo sutikimą leisti SantuokuRumai.lt publikuoti paskelbtą informaciją.

5. Privatumo politika

5.1. Įmonė ar privatus asmuo, patalpindamas savo skelbimą, pareiškia, kad jis/ji pateikia duomenis savo noru ir sutinka, kad pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu SantuokuRumai.lt duomenų bazėje.
5.2. Įmonė ar privatus asmuo pateikdami skelbimui reikalingą informaciją sutinka, kad tretieji asmenys galėtų ją nevaržomai peržiūrėti.
5.3. SantuokuRumai.lt automatiškai kaupia tik tą informaciją, kuri yra reikalinga svetainės veiklos tikslams įgyvendinti.
5.4. Jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo draudžiama pateikti skelbimą SantuokuRumai.lt svetainėje, nebent, atitinkamos teisės normos leidžia tai daryti.
5.6. SantuokuRumai.lt įsipareigoja be įmonės ar privataus asmens sutikimo neperduoti jokios privačios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus bei kitus teisės aktus.

6. Autorinės teisės

6.1. SantuokuRumai.lt gali būti svetainei ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, apreziumuojama, kad visos autoriaus teisės į šią svetainę ir joje esančią informaciją, įskaitant, visus jame esančius dokumentus, tekstus, nuotraukas bei grafiką priklauso SantuokuRumai.lt.
6.2. Kopijuoti, spausdinti, publikuoti ar kitaip panaudoti bei platinti SantuokuRumai.lt svetainėje pateiktą informaciją ir duomenis be raštiško puslapio administratoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

7. Pakeitimai

SantuokuRumai.lt pasilieka teisę iš dalies arba pilnai keisti veiklos bei naudojimo taisykles, apie tai pranešdami savo svetainėje ir (arba) registracijos metu Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu.

8. Taikytina teisė

SantuokuRumai.lt veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl SantuokuRumai.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.


Pagarbiai,
SantuokuRumai.lt administracija


Griežtai draudžiama šiame portale esančią informaciją kopijuoti ir panaudoti kituose tinklapiuose ar spaudiniuose be rašytinio administratoriaus sutikimo.